Indien u personeel tewerkstelt, bent u wettelijk verplicht om deze verzekering te onderschrijven.

Arbeidsongevallenverzekering

Wie en wat is er gedekt?

  • Arbeidsongevallen van werknemers die op de payroll staan.
  • Ongevallen van en naar het werk.

Als één van uw werknemers het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, vergoedt de arbeidsongevallenverzekeraar de kosten voor medische verzorging, prothesen en verplaatsingen en keert hij een vergoeding uit voor loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en bij overlijden.

Opgelet!

  • Als u ook een beroep doet op zelfstandige medewerkers, dan moet u dit expliciet vermelden en kan u hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten!
  • Interimkrachten zijn gedekt door de verzekering van het interimkantoor!
  • Als bedrijfsleider bent u zelf niet gedekt! U kunt hiervoor een individuele ongevallenverzekering afsluiten.

Groepsverzekering hospitalisatie

Een ziekenhuisopname is niet goedkoop. U kan als werkgever met deze verzekering een zeer aantrekkelijk extralegaal voordeel bieden aan uw werknemer. De exacte waarborg verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Bij vragen kan u gerust contact opnemen met ons kantoor.

Groepsverzekering pensioen

Een groepsverzekering zorgt dat voor (een deel van) uw werknemers een aanvullend pensioen opgebouwd wordt. Een groepsverzekering is zonder meer een belangrijke troef om nieuwe werknemers aan te trekken.

Personeel - Verzekeringen voor professionelen
Zelfstandigen & kmo's