• Is het studentenkot van mijn zoon of dochter verzekerd in de brandpolis?

  Als uw zoon of dochter op kot gaat, is een brandverzekering uiteraard nodig. Niet enkel voor de inboedel, maar ook om de huurdersaansprakelijkheid te dekken. Beide zijn verzekerd in de brandverzekering van uw woning. De brandverzekering van uw woning dekt de huurdersaanprakelijkheid voor een studentenkot.

  Een aparte brandverzekering voor het studentenkot is niet nodig, omdat het (gratis) verzekerd wordt in de brandverzekering van uw woning.

  Inboedel van het studentenkot

  Jongeren hebben tegenwoordig heel wat waardevolle spullen: een laptop, smartphone, tablet, mp3-speler, … Deze inboedel is meeverzekerd in uw brandpolis. Ook moet u overwegen of het interessant is om de inboedel van uw zoon of dochter te verzekeren tegen diefstal.

 • Bestaat de bonus-malus nog?

  Tot 1 januari 2004 bestond er in België een wettelijk opgelegd bonus-malussysteem. Dit systeem deelde bestuurders in 23 schalen in, naargelang hun schadeverleden. Het principe was eenvoudig: bestuurders die schade veroorzaakten aan anderen werden gestraft. Zij kwamen in een hogere schaal terecht, waardoor de premie voor hun wettelijk verplichte autoverzekering duurder werd. In het omgekeerde scenario werden goede bestuurders beloond: elk jaar waarin ze niet betrokken waren bij een ongeval in fout, gingen ze naar een lagere schaal en werd hun premie goedkoper. Alle autoverzekeraars pasten dit systeem toe. Vergelijken was dus redelijk gemakkelijk…

  Sinds 1 januari 2004 is dit systeem afgeschaft. Elke autoverzekeraar gebruikt nu zijn eigen systeem om goede bestuurders te belonen en minder goede te straffen. Als u overstapt naar een andere verzekeringsmaatschappij wordt door de verzekeraar een schade-attest meegegeven, zodat uw nieuwe verzekeraar zich een beeld kan vormen van uw schadeverleden van de voorbije vijf jaar. Dit recente schadeverleden zal meespelen bij de bepaling van de premie voor uw verplichte autoverzekering bij uw nieuwe verzekeraar.

  Concreet is het een stuk lastiger geworden om premies van autoverzekeraars met elkaar te vergelijken. Daarom doet u best een beroep op Zakenkantoor Mons & Partners. Wij screenen het aanbod van verschillende verzekeraars en gaan voor u op zoek naar de beste oplossing.

 • Hoe kan u zich verzekeren tegen vandalisme?

  U kent de situatie: u gaat op daguitstap naar een stad en parkeert uw auto op een rustige plek. Wanneer u ’s avonds terugkeert naar uw wagen, merkt u een grote kras op de zijkant op. Puur vandalisme, maar wat doet u eraan?

  Als u een omniumverzekering hebt, zal uw verzekeraar de herstellingskosten terugbetalen. Ook schade aan banden, indien veroorzaakt door vandalisme, wordt vergoed. Bekijk de algemene en bijzondere voorwaarden van uw polis om te zien hoe hoog die vrijstelling precies is, of neem contact op met Zakenkantoor Mons & Partners voor meer info.

  OPGELET Indien u enkel een kleine omniumverzekering heeft, is vandalisme niet verzekerd.

  Geef de schade zeker aan bij de politiediensten. De realiteit leert ons dat het allerminst evident is dat de daders ook gevat zullen worden... Is dat wel het geval, dan kan u de vrijstelling proberen terug te vorderen van de verantwoordelijke(n).

 • Waterschade door een lek: wat zegt de brandverzekering?

  Een barst of lek in uw waterleiding, bijvoorbeeld door de vrieskou, kan tot waterschade leiden.

  Wat is er precies verzekerd in uw polis?

  De schade door het lek. De eventuele extra kosten die u gemaakt heeft om erger te voorkomen.

  OPGELET Indien de schade veroorzaakt is door een gebrek aan onderhouds- of voorzorgsmaatregelen is de schade niet verzekerd. Zorg er dus voor dat u regelmatig de staat van de leidingen controleert en maatregelen neemt om schade door vrieskou te voorkomen.

  Ook de kosten voor de herstelling van het lek zijn meestal verzekerd.

 • Uw hond bijt een wandelaar. Wie draait op voor de rekeningen?

  U wandelt met uw hond op een rustige weg. Een voorbijganger passeert en plots schrikt uw hond. Hij bijt in het been van de wandelaar. De man heeft een stevige wonde en moet naar het ziekenhuis om deze te laten hechten. Daar blijkt dat de man, die bouwvakker is, een week arbeidsongeschikt is. Wie draait op voor de rekeningen?

  Heeft u een familiale verzekering, dan zal uw verzekeraar de kosten voor de medische verzorging en de arbeidsongeschiktheid op zich nemen. De vrijstelling in de polis (ong. € 200) moet u wel zelf betalen.

  Denk eraan dat uw familiale verzekering enkel schade aan derden dekt. Als uw hond dus in uw eigen been bijt, dan komt uw familiale verzekeraar niet tussen. Ook schade aan andere verzekerden in uw familiale polis, zoals uw partner of inwonende kinderen, is niet gedekt.

 • Uw zoon trapt op school een raam aan diggelen. Wie betaalt de rekening?

  Uw zoon is een fervent voetballer. Tijdens een partijtje met klasgenootjes op school gaat hij er helemaal voor. In zijn enthousiasme knalt hij echter een raam aan diggelen… Wie draait op voor de kosten?

  Scholen hebben doorgaans een BA-verzekering afgesloten voor ongevallen op school. In dit geval zal die polis zeker tussenkomen.

  Zo’n verzekering is echter niet verplicht. Het is dus mogelijk dat de school van uw kind geen BA-verzekering afgesloten heeft. In dat geval kan u altijd een beroep doen op uw familiale verzekering. Deze zal de schade vergoeden, maar de vrijstelling moet u zelf betalen.

 • Moet u uw levensverzekering aanpassen na een echtscheiding?

  Dit hangt af van de precieze omschrijving van de begunstigden in uw levensverzekering.

  Heeft u bijvoorbeeld de naam en voornaam van uw echtgeno(o)t(e) vermeld, dan moet u dit na uw echtscheiding uiteraard aanpassen. Stel dat u later zou hertrouwen met een nieuwe partner, maar u vergat de begunstigde aan te passen, dan krijgt uw ex-partner het uitgekeerde kapitaal als u sterft vóór de eindvervaldag van het contract. Uw nieuwe partner krijgt dan helemaal niets.

  Heeft u als begunstigde ‘mijn echtgenote/mijn echtgenoot’ opgegeven, zonder naamvermelding, dan is er geen probleem. Hertrouwt u, dan wordt uw nieuwe partner automatisch de begunstigde van het contract bij overlijden.

Zelfstandigen & kmo's