Uw bedrijfsgebouwen zijn van essentieel belang voor uw business. Het is dus belangrijk dat deze goed verzekerd worden! Maar ook de IT-infrastructuur of het machinepark vormt vaak de motor van een onderneming.

Stelt u zich voor dat één van deze het laat afweten? Ga voor gemoedsrust en kies een verzekering op uw maat.

U werkt van thuis uit

In dit geval volstaat de brandverzekering voor uw privéwoning. Deze dekt dan zowel uw privé- als beroepsruimten, maar gelieve ons hiervan zeker op de hoogte te stellen! Wij informeren dan de maatschappij dat u van thuis uit uw (bij)beroep uitoefent en bekijken vervolgens samen met u of het vereiste materieel voor uw (bij) beroep ook opgenomen dient te worden in uw verzekerde kapitaal inboedel.

U bezit/huurt een kantoorgebouw

Bepaalde verzekeraars bieden brandverzekeringen aan op maat van kantoren. U kunt u zich zowel als eigenaar of als huurder en voor zowel het gebouw als de inhoud ervan laten verzekeren.

Een brandverzekering dekt daarnaast:

 • Schade door storm en hagel
 • Vandalisme
 • Arbeidsconflicten en aanslagen
 • Glasbreuk

U bezit een handelszaak

U kunt hiervoor een specifieke brandverzekering onderschrijven die voorziet in de dekking van:

 • Het bedrijfsgebouw
 • Het materiaal
 • De machines
 • De koopwaar
 • Eventueel uw privé-inboedel

U kunt uw verzekering optimaliseren met waarborgen zoals diefstaldekking, al het materieel wordt vergoed in nieuwwaarde, …

Specifieke activiteiten

Voor bepaalde professionele activiteiten voorzien we in een verzekeringsoplossing met waarborgen op maat van het beroep:

 • Apotheek
 • Bakker-banketbakker
 • Huisarts
 • Kapsalon
 • Kinesitherapeut
 • Landbouwbedrijf
 • Restaurant
 • Tandarts
 • Voedingswinkel

Machinebreuk

Indien u over machines beschikt, wilt u uiteraard dat die machines ook werken. Defecte of beschadigde machines bedreigen uw rendabiliteit. Met een verzekering Machinebreuk bespaart u zichzelf alvast een hoop financiële zorgen. U kunt met deze verzekering zowel vaste als mobiele machines verzekeren tegen plotse (accidentele) schade.

Dit is een all risk polis. Dit houdt in dat elke mogelijke schade gedekt is, op enkele logische uitzonderingen na. Ongeacht de oorzaak. De verzekering zorgt er dus voor dat de productie niet in het gedrang komt en dat eventuele financiële verliezen als gevolg van machinebreuk tot een minimum beperkt blijven.

Elektronica

Specifiek voor elektronische toestellen kunt u opteren voor gespecialiseerde verzekeringsoplossing. Want wat als uw pc, laptop, tablet, printer … gestolen wordt of beschadigd raakt? Of als er zich een defect voordoet? De andere kosten blijven lopen, maar u moet mogelijk bepaalde opdrachten weigeren. En dan hebben we het nog niet gehad over de gegevensbestanden die u mogelijk kwijt bent en moet heropbouwen.

Het is dan ook een absolute must om uw elektronica optimaal te verzekeren. Het is perfect mogelijk om al uw elektronische toestellen (incl. kassa’s, airconditioning en domotica) in één contract op te nemen. Zelfs cd-roms en usb-sticks zijn meeverzekerd.

Benieuwd naar wat u kan verwachten? Contacteer ons en vraag naar de mogelijkheden!

Vervoerde koopwaar en materieel

U heeft de keuze tussen twee basiswaarborgen: u kunt er één van beide onderschrijven, of u kunt ze allebei onderschrijven:

 • Een dekking ‘alles is verzekerd, behalve’ voor uw koopwaar: Wat niet expliciet uitgesloten is, is gedekt, zowel tijdens het vervoer als tijdens het laden en lossen.
 • Een exclusieve formule voor al uw materieel: Dekking van uw gereedschappen, werktuigen en machines tegen schade door een ongeval, brand, natuurrampen, instortingen, stakingen, aanslagen ...

Daarnaast kunt u rekenen op:

 • Een uitgebreide diefstalwaarborg.
 • Een extra dekking voor de kosten van contractuele boetes na een laattijdige levering van nieuwe koopwaar.
 • Reddingskosten; kosten voor opruiming en vernietiging van goederen.
 • Kosten voor het lossen, herladen en bewaren van geredde goederen na schade.
Infrastructuur - Verzekeringen voor professionelen
Zelfstandigen & kmo's