Ondernemingen beschikken doorgaans over meerdere bedrijfsvoertuigen. Dat kan gaan om personenwagens, maar ook om bestel- en vrachtwagens. Waar moet u aan denken als u uw bedrijfsvoertuigen wenst te verzekeren?

Burgerlijke aansprakelijkheid

Indien u een motorvoertuig in het verkeer wil brengen, dan moet u hiervoor een BA-verzekering afsluiten. Deze vergoedt de schade die u met uw voertuig aan derden berokkent.

Het is belangrijk om weten is dat u bij bepaalde verzekeraars een aantal bijzondere waarborgen geniet:

 • Levenslang een voordelige bonus-malusschaal
 • Een uitgebreide dekking van lichamelijke letsels voor de bestuurder
 • Gratis bijstand
 • Een gratis vervangwagen

Wij gaan samen met u op zoek naar de beste oplossing voor uw wagenpark.

Kleine omnium

De kleine omniumverzekering vergoedt de materiële schade aan uw eigen voertuig, die gewoonlijk veroorzaakt wordt door:

 • Brand (ook de schade door en de kosten van het blussen)
 • Diefstal (of poging tot diefstal van uw wagen)
 • Glasbreuk
 • Natuurkrachten (hagel, sneeuw, …)
 • Aanrijding van dieren

Grote omnium

Aanvullend op de waarborgen van de kleine omnium vergoedt de grote omniumverzekering ook materiële schade aan uw eigen voertuig ten gevolge van:

 • Eigen fouten
 • Ongevallen met vlucht
 • Vandalisme
 • Carjacking

U bepaalt ook zelf het tempo mee tempo waaraan het waardeverlies van uw wagen(s) verrekend wordt, alsook de vrijstelling in uw polis.

De waarborgen gelden in alle landen die op uw groene kaart vermeld worden.

Vervoerde koopwaar en materieel

Voor meer uitleg hieromtrent kunt u verwijzen we graag naar de sectie infrastructuur.

Mobiliteit - Verzekeringen voor professionelen
Zelfstandigen & kmo's