Ondernemen betekent ook risico’s nemen. Ook al heeft u de beste bedoelingen, het is mogelijk dat uw aansprakelijkheid in bepaalde omstandigheden in vraag wordt gesteld. Daarom is het belangrijk om vooraf bij een aantal risico’s stil te staan en deze in te dekken met verzekeringsoplossingen op uw maat.

Aansprakelijkheidsverzekering van bestuurders

Als bestuurder of zaakvoerder van een onderneming kunnen bepaalde nalatigheden of fouten u duur komen te staan. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering schermt u uw privévermogen af. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen voor fouten die u begaan zou hebben tijdens de uitoefening van uw functie. Belangrijk bij deze polis: alles is verzekerd, behalve datgene wat expliciet uitgesloten is in de algemene voorwaarden.

BA ondernemingen

De verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid Ondernemingen bestaat uit 3 waarborgen, die elk apart of samen kunnen afgesloten worden.

  • BA uitbating: dit dekt de schade aan derden veroorzaakt door uzelf, uw werknemers, uw bedrijfsgebouw en materieel tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit.
  • aan BA toevertrouwd voorwerp: u beschadigt een voorwerp dat u toevertrouwd werd voor een herstelling.
  • BA na levering: schade die veroorzaakt werd door uw producten na de levering of door uw werk nadat het uitgevoerd is.

Opgelet! Een BA Ondernemingen vergoedt de schade die u aan uw eigen bedrijf veroorzaakt niet. Hiervoor dient u een polis BA Beroepsaansprakelijkheid te onderschrijven.

BA beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt contractuele schade die veroorzaakt wordt aan derden door fouten tijdens de uitoefening van het beroep zelf. Een aantal specifieke beroepen hebben er alle belang bij om zo’n beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Denk aan beoefenaars van medische en paramedische beroepen (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten), notarissen, advocaten, reisagenten, boekhouders, verzekeringsmakelaars … Zo geldt de dekking:

  • als een foutieve medische ingreep door een chirurg de verlamming van een patiënt veroorzaakt.
  • als een boekhouder een jaarrekening van een klant te laat indient waardoor deze laatste een boete krijgt.

Objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing

Uitbaters van publiek toegankelijke ruimtes (horecazaken, bioscopen, discotheken, culturele centra …) zijn wettelijk verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen brand en ontploffing. Het woord ‘objectief’ geeft aan dat er geen fout aangetoond moet worden om de slachtoffers te vergoeden voor hun geleden schade. Uitbaters die deze wettelijke verplichting negeren, stellen zich mogelijk bloot aan strafrechtelijke sancties en aan de sluiting van hun zaak.

Rechtsbijstand uitbating

Soms moet u zich strafrechtelijk verdedigen of wilt u verhaal uitoefenen tegen derden.

In dat geval kunt u terugvallen op een rechtsbijstandswaarborg.

  • U kunt uw schade recupereren bij de derde.
  • U bent zeker van een professionele verdediging van uw belangen.
  • U kunt rekenen op een vergoeding voor de kosten en erelonen van advocaten, experts …

U kunt deze dekking onderschrijven in uw polis BA ondernemingen.

Aansprakelijkheid - Verzekeringen voor professionelen
Zelfstandigen & kmo's