Een woning is één van de belangrijkste investeringen in uw leven. U wil deze woning dan ook goed beschermd zien zodat uw investering u niet ontglipt of de opbrengst van de woning niet wordt aangetast door een mogelijke tegenslag.

U bent eigenaar

De brandverzekeringen omvat basisdekkingen zoals natuurrampen, brand, waterschade, glasbreuk en stormschade. Naast deze basisdekkingen zijn er uitbreidingen mogelijk die op maat voor u worden samengesteld:

 • Inhoud (beschadiging en diefstal)
 • Luxevoorwerpen (juwelen)
 • Elektronische risico’s
 • Bijstand
 • Tuin en zwembad

Wij overlopen samen met u uw behoeften en stellen zo de meest geschikte brandverzekering voor u samen.

U bent huurder

U zoekt een degelijke bescherming voor uw aansprakelijkheid als huurder voor het huis of appartement dat u huurt. U bent immers verantwoordelijk voor de schade aan deze woning, behalve als u kunt bewijzen dat de schuld bij de eigenaar ligt of in het geval van overmacht.

Maar u wenst naast het huis of appartement uiteraard ook uw eigen inboedel goed te beschermen. Daarvoor zijn er ook uitgebreide waarborgen mogelijk, zoals de dekking van:

 • Alle soorten tv-schermen (plasma, LCD, ...) tegen glasbreuk.
 • Uw tuin- of terrasmeubelen in openlucht tegen schade veroorzaakt door storm, hagel, overstroming, ...
 • Diepvrieswaren na elektriciteitsstoringen, zoals een kortsluiting maar ook na een onvoorziene stroompanne.

U bent verhuurder

U verhuurt een huis of appartement. U wenst dit gebouw als eigenaar goed te beschermen tegen schade waarvoor de huurder niet aansprakelijk is (bv. door blikseminslagen, stormen, ...), maar wenst ook verzekerd te zijn als de huurder wel aansprakelijk is. Ook dit kunt u verzekeren dmv een brandverzekering, die veel verder reikt dan enkel brand of andere klassieke schadegevallen, zoals waterschade, glasbreuk, schade na storm, ...

Daarnaast kunt u zich ook verzekeren tegen verhuurrisico’s:

 • Aparte rechtsbijstand bij een geschil met uw huurder.
 • Een vergoeding bij het niet ontvangen van huurgelden.
 • Verhuurt u een gemeubelde woning, dan kun u uiteraard ook de inboedel beschermen.

U kunt op aanvraag en mits de betaling van een bijpremie een ‘afstand van verhaal’ ten aanzien van uw huurder aan uw contract toevoegen.

Diefstal

Diefstal wordt niet standaard gedekt door uw brandverzekering.

U wenst echter de inhoud van uw woning zo goed mogelijk te beschermen, dus ook tegen diefstal. U kunt daarom opteren voor de diefstalwaarborg als uitbreiding van uw brandverzekering. U ontvangt niet alleen een schadevergoeding voor de voorwerpen die gestolen zijn, maar krijgt ook de schade terugbetaald die inbrekers toebrengen aan uw woning of inhoud bij een (poging tot) inbraak.

Rechtsbijstand

U wenst een stevig vangnet voor het geval dat uw woning of inboedel beschadigd wordt door een derde en deze schade niet gedekt wordt door de brandverzekering? Dan bent u op zoek naar een rechtsbijstandverzekering.

Verdedigt uw rechten en helpt u een vergoeding te bekomen, in eerste instantie via een minnelijke schikking:

 • Indien de aansprakelijke derde de schade niet kan vergoeden, zal uw rechtsbijstand na brand zorgen voor een schadevergoeding.
 • Indien u het bedrag van de vrijstelling niet ontvangt van de aansprakelijke derde, wordt het bedrag aan u voorgeschoten door de rechtsbijstand na brand.
 • Ook voor uw verdediging voor een strafrechtelijke rechtbank naar aanleiding van een schadegeval die door de brandverzekering gedekt wordt.
 • Keuze van advocaat.
 • Betaling van de kosten voor een tegenexpertise indien u niet akkoord bent met de omvang van uw schadevergoeding.
 • Ook als u het met uw woningverzekeraar niet eens bent over de interpretatie van uw contract.

Deze rechtsbijstandsverzekering kan u afsluiten bij dezelfde verzekeraar als deze van uw brandverzekering of bij een externe verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in rechtsbijstand. Wij overlopen samen met u de mogelijkheden.

Woning - Verzekeringen voor particulieren
Zelfstandigen & kmo's