Sparen en beleggen bestaat vandaag in vele vormen. We bekijken samen met u wat uw kennis en ervaring is terzake en luisteren naar uw wensen en verwachtingen. Bent u bereid risico’s te nemen of net niet? Wenst u fiscale voordelen te bekomen of net niet? Dit zijn maar enkele van de vragen die worden gesteld.

We gaan het gesprek graag face-to-face met u aan, bij ons op kantoor of in uw vertrouwde thuisomgeving, zodat wij u een advies op maat kunnen aanbieden die in lijn ligt met uw beleggersprofiel.

Pensioensparen

Pensioensparen kan via diverse types verzekeringscontracten waarbij elk type contract zijn eigen kenmerken heeft op vlak van risico’s en rendement. Wij helpen u dan ook graag bij het achterhalen van uw behoeftes en stellen in het kader daarvan het passende contract op.

Momenteel heeft u de keuze tussen een jaarlijks maximaal gespaard bedrag van:

  • 990 euro met een fiscaal voordeel van 30% (d.i. 297 euro).
  • 1270 euro met een fiscaal voordeel van 25% (d.i. 317,15 euro).
  • Als u voor deze optie kiest, dient u ons hiervan elk jaar opnieuw op de hoogte van te stellen.

Langetermijnsparen

Heeft u geen lening voor een onroerend goed (meer) lopen of heeft u nog ruimte voor een bijkomende belastingvermindering? Dan is langetermijnsparen mogelijk een oplossing.

  • Levensverzekering met begunstigde bij overlijden.
  • 30% fiscaal voordeel op stortingen van het betreffende jaar.
  • Het fiscaal aftrekbare maximumbedrag is afhankelijk van uw inkomen (6% van uw netto belastbaar beroepsinkomen + 179,10 euro) met een maximum van 2390 euro (aanslagjaar 2021, inkomstenjaar 2020).

Langetermijnsparen kan gebeuren via diverse types verzekeringscontracten waarbij elk type contract zijn eigen kenmerken heeft op vlak van risico’s en rendement. Wij helpen u dan ook graag bij het achterhalen van uw behoeftes en stellen in het kader daarvan het passende contract voor.

Tak 21 levensverzekering

Een "tak 21 levensverzekering" (ook wel genaamd de spaarverzekering) is een levensverzekeringscontract waarbij uw geld op middellange of lange termijn veilig wordt belegd. U kan hierin investeren via zowel een éénmalige premie alsook via periodieke stortingen.

Een "tak 21 levensverzekering" biedt u een gewaarborgd rendement, eventueel verhoogd met een winstdeelname van de verzekering. De winstdeelname is niet gegarandeerd en is afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar.

Laat u goed begeleiden bij uw keuze voor een "tak 21 spaarverzekering". Zo bent u zeker dat u de voordelen van het contract maximaal kan benutten.

Tak 23 verzekering

Een "tak 23 levensverzekering" is gekoppeld aan één of meerdere beleggingsfondsen. Het belangrijkste verschil tussen "tak 21" en "tak 23" is het ontbreken van de waarborg van een gegarandeerd rendement. In een "tak 23 levensverzekering" is het rendement afhankelijk van de prestaties van de gekozen fondsen.

De waaier aan mogelijkheden is breed. Wij adviseren u graag na een analyse van uw kennis, ervaring, uw beleggingsmogelijkheden en uw wensen en verwachtingen.

Tak 44 levensverzekering

"Tak 44" is een combinatie van "tak 21" en "tak 23". Bij "tak 44" belegt u een deel in "tak 21" (kapitaalgarantie en een vast rendement) en een ander deel in "tak 23" (fondsen). U beslist zelf over de verdeling tussen beide. Wilt u weinig risico’s, dan kiest u voor een groter aandeel tak 21 (met kapitaalgarantie).

U betaalt sowieso geen belastingen, geen beurstaks, geen roerende voorheffing en geen meerwaardeheffing op het gedeelte "tak 23". Ook het gedeelte "tak 21" is vrijgesteld van roerende voorheffing indien u het kapitaal minstens acht jaar en één dag belegt. U betaalt net als bij "tak 21" en "tak 23" een éénmalige premiebelasting en instapkosten, en eventueel uitstapkosten bij vervroegde uitstap. Voor het "tak 44"-contract zelf betaalt u geen extra kosten.

De waaier aan mogelijkheden is breed. Wij adviseren u graag na een analyse van uw kennis, ervaring, uw beleggingsmogelijkheden en uw wensen en verwachtingen.

Sparen en beleggen - Verzekeringen voor particulieren
Zelfstandigen & kmo's