Van zodra u zich op de openbare weg begeeft met een gemotoriseerd voertuig, bent u verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) af te sluiten. Maar volstaat dit nog als dekking op een wegennet dat al overvol zit?

Is een uitgebreide dekking geen luxe meer maar een echte noodzaak? Ontdek welke oplossingen wij u kunnen bieden voor al uw types voertuigen, zoals auto's, motorhomes, scooters, motors, bestel - en vrachtwagens.

Burgerlijke aansprakelijkheid

De wet verplicht u om uw burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen te verzekeren van zodra u zich op de openbare weg begeeft met een gemotoriseerd voertuig (auto, motor, enz).

Bijgevolg is het basisprincipe bij elke maatschappij hetzelfde: uw aansprakelijkheid is verzekerd voor schade veroorzaakt aan een derde. Dankzij deze verzekering zijn verwondingen van uw passagiers gedekt, net als de schade die u veroorzaakt aan andere weggebruikers. Opgelet: de BA vergoedt geen verwondingen van de bestuurder.

Dit betekent echter niet dat de service en bijkomende voordelen overal gelijk zijn. Een goedkope premie is niet altijd de beste voor uw situatie. Vergelijk daarom ook zeker de voorwaarden en niet enkel de premie!

Kleine omnium

De kleine omniumverzekering vergoedt de materiële schade aan uw eigen voertuig, die gewoonlijk veroorzaakt wordt door:

 • Brand (ook de schade door en de kosten van het blussen)
 • Diefstal (of poging tot diefstal van uw wagen)
 • Glasbreuk
 • Natuurkrachten (hagel, sneeuw,…)
 • Aanrijding van dieren

Grote omnium

Bovenop de waarborgen van de kleine omnium vergoedt de grote omniumverzekering ook materiële schade aan uw eigen voertuig ten gevolge van:

 • Eigen fouten
 • Ongevallen met vlucht
 • Vandalisme
 • Carjacking

Bijstandsverzekering

Wat gebeurt er als u in België of in het buitenland een technisch probleem ondervindt met uw wagen? Zonder bijstandsverzekering moet u zelf de herstellingskosten en de bijbehorende kosten (slepen, begeleiding van personen, enz.) betalen.

De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden:

 • Technische bijstand (slepen, vervangwagen,…)
 • Bijstand aan personen (repatriëring, huisvestingskosten,…)
 • Medische bijstand

Deze dekkingen gelden in België en/of in het buitenland, naargelang de formule en de verzekeringsmaatschappij.

Rechtsbijstand

Betwist de verzekeraar van de tegenpartij het bedrag van de vergoeding na een verkeersongeval? Of weigert de maatschappij de uitbetaling terwijl u in uw recht bent? Dit kan zware financiële gevolgen hebben voor u en het is dus van groot belang dat u kunt rekenen op specialisten die u verdedigen.

Een rechtsbijstandverzekering:

 • Verdedigt uw rechten en helpt u een vergoeding te bekomen, in eerste instantie via een minnelijke schikking.
 • Neemt uw ereloonkosten (van advocaten en experts) en gerechtelijke kosten ten laste indien er geen compromis mogelijk is en een juridische procedure onvermijdelijk is.

Bestuurdersverzekering

Veel mensen denken ten onrechte dat de BA volstaat om de verwondingen van de bestuurder te dekken. Dat is niet zo! Bij een ongeval in fout of bij een ongeval zonder aansprakelijke derde, moet u zelf de medische kosten dragen.

De bestuurdersverzekering zorgt voor:

 • Terugbetaling van de medische kosten en ziekenhuiskosten
 • Dekking bij invaliditeit
 • Vergoeding bij overlijden

En dekt OOK wanneer u:

 • In en uit het voertuig stapt
 • Herstellingen uitvoert onderweg of wanneer u helpt bij het depanneren van het verzekerde voertuig
 • Deelneemt aan de redding van personen of goederen bij een verkeersongeval
 • Persoonlijke spullen in- of uitlaadt
 • Het slachtoffer bent van een carjacking van het betreffende voertuig
Mobiliteit - Verzekeringen voor particulieren
Zelfstandigen & kmo's