Uw naasten en dierbaren beschermen bij een overlijden, dat is onze doelstelling!

Schuldsaldoverzekering

De schuldsaldoverzekering is de perfecte manier om uw naasten en dierbaren te beschermen bij een overlijden. Deze verzekering wordt vaak gekoppeld aan een hypothecaire lening voor een bepaald percentage van de lening, doorgaans 50% tot 100%.

Bij het overlijden van één van de verzekerden zal de verzekering het vooraf bepaald bedrag betalen aan de hypothecaire schuldeiser. Op deze manier kan u de financiële levensstandaard van uw dierbaren beschermen.

Hierbij kan u ook kiezen voor de bijkomende invaliditeitswaarborg. Door deze waarborg ontvangt u bij invaliditeit ten gevolge van een ongeval een rente die een (groot) deel van uw lening dekt.

Vast kapitaal bij overlijden

Een verzekering die u toelaat uw naasten te beschermen door hen een vooraf bepaald kapitaal uit te keren in geval van vroegtijdig overlijden.

Door gebruik te maken van deze verzekering kan u bepaalde sleutelmomenten van uw leven verzekeren. Denk maar aan hoge schoolkosten van de kinderen, studeren in het buitenland, aankoop van een eerste wagen, enz.... Dit zijn momenten waarop het overlijden van één van de financiële pijlers van het gezin rampzalige gevolgen zou hebben.

U bepaalt zelf:

  • Het bedrag dat u wenst te laten verzekeren en de duurtijd van de verzekering.
  • De periodiciteit (enige premie of periodieke premie).
  • De begunstigde.

Uitvaartverzekering

Een gemiddelde begrafenis of crematie kost in België tussen de 4000 en 6000 euro.

Dankzij een uitvaartverzekering, waarbij u via een éénmalige premie of via periodieke bijdragen geld verzamelt voor uw uitvaart, hoeven uw nabestaanden zich geen financiële en praktische zorgen te maken.

  • Kosten van de begrafenis of crematie zijn op voorhand gedekt.
  • Een consulent nabestaandenzorg helpt bij de administratieve rompslomp na de uitvaart.

Samen met u bekijken we welk plan het best bij uw behoeften past.

Overlijden - Verzekeringen voor particulieren
Zelfstandigen & kmo's