Wacht? Polis?

Als u een hospitalisatieverzekering hebt via uw werkgever kan deze individueel worden verdergezet als u van werk verandert of als u met pensioen gaat. Als u 35 bent, vormt dit nog geen probleem , maar als u op pensioenleeftijd deze polis individueel moet verderzetten, kan deze premie heel wat duurder uitpakken. Een wachtpolis vangt dit op.

Wat is dat nu juist, die wachtpolis?

Het is een verzekering waarbij u maandelijks een beperkte premie betaalt op basis van uw instapleeftijd. Als uw collectieve hospitalisatieverzekering die via uw werkgever loopt, wegvalt, om welke reden dan ook, dan kan u van de voordelen van die collectieve hospitalisatieverzekering blijven genieten. Maar in dat geval wordt de premie om uw verzekering verder te zetten berekend op basis van uw leeftijd toen u de wachtpolis afsloot. Zo bent u beschermd tegen een fors duurder geworden premie op latere leeftijd.

Waarom sluit u best een wachtpolis af?

Indien u uw werkgever verlaat, bent u niet langer verzekerd via de collectieve hospitalisatieverzekering van uw werkgever. Dankzij de wet Verwilghen die dateert van 2007 kan u de polis wel individueel verderzetten. Er zijn wel twee voorwaarden aan gekoppeld:

  • U dient twee jaar aangesloten zijn geweest op het moment dat u uw werkgever verlaat.
  • U heeft 30 dagen de tijd om te beslissen of u de hospitalisatieverzekering individueel wenst verder te zetten.

Op dit moment kan de premie van de individuele polis heel wat hoger liggen dan wat u betaalde bij uw werkgever. Dan komt enerzijds doordat uw werkgever meestal een groot deel of het geheel van de premie voor zijn rekening neemt. Anderzijds telt uw leeftijd mee bij de premieberekening op dat moment. Bent u wat ouder, dan is het statistisch waarschijnlijker toe dat u meer/vaker medische verzorging zal nodig hebben. Een wachtpolis sluit deze hogere premie dus uit.

Wat zijn de voordelen van zo’n wachtpolis?

  • Geen wachttijd als u overschakelt naar de individuele hospitalisatieverzekering.
  • Geen medische vragenlijst of medisch onderzoek. U kan met andere woorden dus niet geweigerd worden.
  • U geniet dezelfde waarborgen.
  • Indien u al een hospitalisatieverzekering heeft op het moment van de indiensttreding kan u bij sommige verzekeraars uw polis omzetten in een wachtpolis gedurende de periode dat u bij uw werkgever verzekerd bent binnen zijn collectieve hospitalisatieverzekering.

Lijkt een wachtpolis iets voor u?

Onthoud: hoe eerder u een wachtpolis afsluit, hoe lager de premie die u betaalt als u terugvalt op uw individuele hospitalisatieverzekering.

Contacteer ons gerust als u vrijblijvend advies wenst!

Zelfstandigen & kmo's