Afstand van verhaal

Verhuurt u een pand en neemt u op vraag van uw huurder een “afstand van verhaal” op in het huurcontract, laat dit dan zeker weten aan uw makelaar. Indien u dat niet doet, kan de vergoeding een pak lager zijn als er zich een schadegeval voordoet.

In eerste instantie adviseert u uw huurder best om zelf ook een brandverzekering te onderschrijven. De huurder moet namelijk bij afloop van de huurovereenkomst de woning achterlaten in de staat waarin het zich bevond op moment van het aangaan van het huurcontract. Dit betekent concreet dat de huurder verantwoordelijk en dus aansprakelijk is voor de schade die veroorzaakt werd, tenzij de huurder het tegendeel kan bewijzen.

Dit is de reden waarom een huurder kan vragen om de clausule “afstand van verhaal” op te nemen in het huurcontract. Zo kan eventuele schade nooit verhaald worden op uw huurder, noch door uzelf, noch door uw brandverzekeraar.

Daarom is het dus ook van belang om dit te melden aan uw makelaar/verzekeraar. Het invoegen van zo’n clausule in een huurcontract zorgt ervoor dat we ook een clausule zullen opnemen in uw brandverzekering. De bijpremie die voor deze clausule wordt aangerekend, kan u dan doorrekenen aan uw huurder. Als u dit niet meldt kan de schadevergoeding lager zijn op het moment dat er zich een schade voordoet.

Een andere belangrijke kanttekening is dat een afstand van verhaal niet altijd volstaat. Er blijven redenen genoeg over om de huurder zelf een brandverzekering te laten onderschrijven. Ook dit kan u opnemen in de huurovereenkomst.

De brandverzekering van de huurder dekt dan de schade aan zijn eigen spullen ten gevolge van brand, water, kortsluiting,… maar ook de schade aan derden. Stel dat zijn persoonlijke spullen vuur vatten en dat er daardoor schade wordt veroorzaakt bij buren of aan een bezoeker, dan is dit gedekt binnen de brandverzekering van de huurder. Tegenover buren bijvoorbeeld geldt afstand van verhaal namelijk niet. Dat is enkel van toepassing tussen de huurder, uzelf en uw brandverzekeraar.

Contacteer ons gerust indien u vrijblijvend advies wenst!

Bron: www.assuralia.be

Zelfstandigen & kmo's