Vastgoedfinanciering via de tweede pijler

Om aan vastgoedfinanciering te kunnen doen via de tweede pijler geldt als eerste stap de pensioensopbouw en het samenstellen van de pensioenpijler. Afhankelijk van uw sociaal statuut zijn er mogelijkheden.

Ben u zelfstandige zonder vennootschap?

Met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) bouwt u een aanvullend pensioen op en profiteer u onmiddellijk van verminderde sociale bijdragen en fiscale lasten.

Met een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) kan u als klant, aanvullend op uw VAPZ uw wettelijk pensioen via een fiscaal voordelige manier aanvullen.

Bent u zelfstandig zaakvoerder met vennootschap?

Aanvullend op een VAPZ kan u als zelfstandig zaakvoerder kiezen voor een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Dit is een pensioenplan volledig op UW maat. De vennootschap betaalt de premies die onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn als beroepskost. Hierbij kan u als klant kiezen voor een IPT Tak 21 en/of IPT Tak 23 (afhankelijk van uw kennis/ervaring/financiële situatie/profiel)

Bent u werkzaam onder het RIZIV-stelsel?

Geconventioneerde artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten en zelfstandige verpleegkundigen kunnen de tegemoetkomingen van het RIZIV gebruiken voor het opbouwen van het aanvullend pensioen en/of een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Hier is dus geen financiële inspanning vereist van uzelf als zelfstandige.

U bent loontrekkende?

In dat geval kan u een aanvullend pensioen opbouwen via de groepsverzekering van uw werkgever, als deze laatste dat aanbiedt. Hoe kan u dit omzetten naar een vastgoedfinanciering?

Er zijn 3 manier om een vastgoedproject te financieren met de tweede pijler:

  • Via een voorschot: U kan een voorschot aanvragen op uw pensioenkapitaal, zonder het contract te beëindigen en met behoud van de premiebetaling. Dit voorschot kan aangewend worden voor de aankoop, de verbouwing, de verbetering of de herstelling van een onroerend goed gelegen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Er gelden steeds een aantal modaliteiten, maar daarvoor verwijzen we u graag door naar onze experten Fiscaal leven.
  • Via wedersamenstelling: Bij het afsluiten van een VAPZ, RIZIV, POZ of IPT kent u als klant de geprojecteerde reserve op einddatum die u kan gebruiken als wedersamenstelling van uw krediet. Hier gebruikt u het opgebouwde reserve op einddatum om uw hypothecaire krediet terug te betalen op de eindvervaldag. Dan zijn op dit moment enkel de interesten op de lening verschuldigd en blijven u of uw vennootschap de premies van het pensioenplan verder betalen.
  • Via inpandgeving: Het kapitaal ‘leven’ van de verzekering kan dienen als waarborg voor het verkrijgen van aan lening. Bij overlijden voor de einddatum van het krediet wordt het overlijdenskapitaal automatisch ingezet om het krediet terug te betalen. Zowel VAPZ, RIZIV, POZ, IPT Tak 21 en IPT Tak 23 kunnen in pand gegeven worden voor een hypothecaire lening.

Contacteer ons gerust voor meer info of als u vrijblijvend advies wenst!

Zelfstandigen & kmo's