De voordelen van Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) voor u op een rij!

Een VAPZ-contract biedt zelfstandige ondernemers tal van voordelen, waaronder fiscale voordelen, financiële zekerheid en aanvullende waarborgen. Het is een waardevol instrument om pensioen op te bouwen en een middel om te zorgen voor een financieel gezonde toekomst na een actieve carrière.


> Fiscale voordelen: Een van de grootste voordelen van een VAPZ-contract is de mogelijkheid om fiscaal voordelig te sparen voor uw pensioen. De premies die u betaalt voor uw VAPZ zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost, waardoor u minder belastingen betaalt. Dit betekent dat u een deel van uw inkomen kunt omzetten in een pensioenspaarpotje en tegelijkertijd uw belastingfactuur kunt verlagen.

> Flexibele premies: Een ander voordeel van een VAPZ-contract is de flexibiliteit bij het bepalen van de premies. U kunt zelf kiezen hoeveel u jaarlijks wilt sparen, zolang u binnen de wettelijke grenzen blijft. Dit geeft u de mogelijkheid om uw pensioenopbouw aan te passen aan uw financiële situatie en doelstellingen.

> Zekerheid voor later: Met een VAPZ kunt u zekerheid opbouwen voor uw pensioen. Als zelfstandige heeft u vaak geen wettelijk pensioenstelsel zoals werknemers dat hebben. Een VAPZ voorziet in een aanvullend pensioenkapitaal dat u kunt gebruiken om uw levensstandaard op peil te houden na uw pensioen.

> Bescherming bij arbeidsongeschiktheid: Een VAPZ-contract biedt doorgaans ook de mogelijkheid om u te beschermen tegen inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Als u niet kunt werken vanwege ziekte of een ongeval, kan uw VAPZ-plan in sommige gevallen voorzien in een vervangingsinkomen.

> Aanvullende waarborgen: Sommige VAPZ-contracten bieden bijkomende aanvullende waarborgen, zoals overlijdensdekking.

> Pensioenopbouw op maat: Met een VAPZ kunt u uw pensioenopbouw op maat aanpassen aan uw specifieke behoeften en doelstellingen. VAPZ biedt u een formule met een gewaarborgd rendement en een eventuele winstdeelname, waardoor een prognose van het eindkapitaal makkelijk te maken is. 

> Pensioenplanning: Een VAPZ-contract kan deel uitmaken van een breder plan voor pensioenopbouw. Het stelt u in staat om uw financiële toekomst beter te plannen en te zorgen voor een comfortabel pensioen.

Belangrijk om te weten: de onderschrijving van een bescherming van arbeidsongeschiktheid en een aanvullende waarborg vereist een medische acceptatie.

Zelfstandigen & kmo's